Nieuwe ADHD-richtlijn voor huisartsen

adhd-richtlijn Er is veel discussie over het aantal kinderen dat methylfenidaat voorgeschreven krijgt. Op 04 november 2014 is een nieuwe ADHD-richtlijn voor huisartsen ingegaan. Deze adviseert om pas medicijnen voor te schrijven aan kinderen met ADHD als andere behandelingen niet werken. Verder zouden alle kinderen met ADHD twee keer per jaar gecontroleerd moeten worden. Dat gebeurt nog niet in alle gevallen*.

Heel in het kort komt het er op neer dat huisartsen eerst andere vormen van behandeling doorlopen:
– Voorlichting en opvoedingsadviezen
– Ouder-/leerkrachtbegeleiding
– Gedragstherapie
Wanneer deze behandelingsvormen niet tot het gewenste resultaat leiden, wordt er naar medicatie als optie gekeken**.

(*Bron: www.rtlnieuws.nl)
(**Bron: www.nhg.org)

Over Bas den Blaauwen

Speak Your Mind

*